Mirar:

1. Del lat. Mir?ri. Dirigir la vista a un objeto.

Redefinir el mundo.